Tốc độ

Tải website siêu nhanh, dưới 2s

Bảo mật

Bảo mật dữ an toàn liệu tuyệt đối

Chuẩn seo

Giúp tăng thứ hạng nhanh

Hỗ trợ

Hỗ trợ sử dụng sản phẩm

Tích hợp SSL

Tích hợp công nghệ bảo mật SSL

Code PHP 7

Công nghệ ngôn ngữ lập trình mới nhất

Chuẩn HTTP 2.0

Tăng tốc và mã hóa website

Hệ quản trị

Quản trị nội dung dễ sử dụng

Khác hàng tiêu biểu

Đây là heading

Đây là heading

Đây là heading

Quy trình

Chuẩn quy trình hoàn thiện website

Nâp cấp

Nâp cấp, phát triển thêm dễ dàng

Điện toán

Nền tảng công nghệ điện toán đám mây

Chất lượng

Chất lượng luôn tốt nhất

Kiến thức - Tài liệu